diagnostico-prenatal-CDI

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix el Diagnòstic prenatal com la detecció de qualsevol defecte congènit del fetus. És a dir, qualsevol anomalia en el desenvolupament morfològic, estructural, funcional o mol.lecular present en néixer (tot i que pot manifestar-se més tard) externa o interna, familiar o Espora dica, hereditària o no i única o múltiple.

El Diagnòstic prenatal engloba totes aquestes accions mèdiques (proves i anàlisi) que tenen com a finalitat diagnosticar abans del part qualsevol anomalia congènita. Per extensió, es sol incloure la seva possible prevenció i tractament. Aquestes proves han evolucionat molt al llarg dels últims 15 anys.

Tipus d’exploracions

Ecografia d’alta definició.
3D 4D.
 Amniocentesis.
Biòpsia de còrion.
 PCR.

Logo-estereotaxia