Sobre Nosotros - CDI

Un dels nostres principals valors és la orientació a la qualitat i la millora contínua. I per això la direcció del Centre de Diagnosi per la Imatge considera una eina estratègica per a garantir la satisfacció dels pacients i poder donar un tracte excel·lent i personalitzat als pacients.

El Centre de Diagnosi per la Imatge ha establert un Sistema de Gestió de Qualitat d’acord amb els requisits de la Norma ISO 9001: 2015.
Per això la Direcció General es compromet a aportar els recursos materials i humans necessaris per assegurar la seva implantació d’aquest sistema de Gestió de Qualitat, que es basa en:  

La millora contínua del sistema de gestió de la qualitat i motivar el personal a que participi activament en la millora.
La millora contínua de la nostra organització per tal d’augmentar la satisfacció dels pacients.
Formació contínua del personal.
Informar a tot el personal de l’organització sobre el funcionament del Sistema de Gestió de la Qualitat.

Logo-estereotaxia