ecografia - CDI

L’ecografia és una tècnica que utilitza ones sonores d’alta freqüència per obtenir imatges de les parts toves i òrgans interns de l’organisme. Per mitjà d’ones sonores emeses per un transductor el qual capta l’eco de diferents amplituds que generen en rebotar en els diversos òrgans i aquests senyals processades per un ordinador donen com a resultat imatges dels teixits examinats.

Tipus d’ecografies

 General.
 Ecografia 3D i 4D d’alta definició en Diagnòstic prenatal.
 Ginecològica (transvaginal, Transabdominal).
Parts Toves i Articulacions.
 Vascular i troncs supraaòrtics.
 Ecocardiografía doppler color.
 ABVS (Ecografia automàtica i volumètrica de mama en 3D).

Logo-estereotaxia