mamografia-digital-directa - CDI

El CDI s’ha anat adaptant als canvis de la tecnologia. Al principi va ser amb la mamografia digital amb CR i actualment disposem de mamografies digitals directes. 

Les mamografies poden ser analitzades mitjançant CAD (sistemes de diagnòstic intel·ligent) actuant com una segona lectura després del diagnòstic del radiòleg especialista. Es poden emmagatzemar totes les imatges en un sistema d’arxiu digital (PACS), efectua diagnòstics i consultes a distància, integrar la història clínica del pacient, etc. Les imatges digitals obtingudes s’han d’analitzar mitjançant monitors d’alta resolució, com a mínim de 5 megapíxels.   

A més, totes les imatges són emmagatzemades sota estricte compliment de la Llei de Protecció de dades de caràcter personal (L.O.P. D).

Logo-estereotaxia