Carregant...

El seu centre de Radiodiagnòstic a Tarragona
Resonancia Magnética

La Ressonància Magnètica és la tècnica d'elecció per a valoració d'alteracions de la integritat dels implants mamaris.

En una Ressonància Magnètica podem valorar si hi ha canvis en l'interior de les pròtesis que suggereixin un trencament de la membrana que cobreix l'implant mamari, estant limitat el trencament a l'interior de la càpsula fibrosa que conté l'implant. Aquest seria el primer estadi que indicaria un desgast de la pròtesi en una avaluació radiològica.

Si el trencament progressa la silicona pot escapar de la càpsula migrant per fora de la mateixa. Això és el que anomenem una ruptura extracapsular. Aquesta complicació precisa recanvi de la pròtesi i l'eliminació de la silicona lliure per evitar els seus efectes nocius. La silicona lliure genera una reacció inflamatòria pel fet que el cos la reconeix com a cos estrany.

De vegades la silicona lliure migra cap als ganglis axil·lars dipositant-se en el seu interior, sent fàcilment detectable en una revisió per Ressonància Magnètica i també en ecografia.

És recomanable l'estudi de les pròtesis mamàries almenys cada cinc anys per Ressonància Magnètica.

L'ecografia pot detectar trencaments extra capsulars i en ocasions canvis en l'estructura però és important detectar el trencament intra capsular per preveure el recanvi de les pròtesis abans que la silicona quedi en forma lliure fora de la càpsula.