Carregant...

El seu centre de Radiodiagnòstic a Tarragona
Diagnóstico en patología mamaria

El càncer de mama és el tumor maligne més freqüent en la dona i la primera causa de mort per càncer entre les dones de tot el món.

L'any 2008 es van diagnosticar aproximadament 1.380.000 casos nous de càncer de mama al món. En l'actualitat és el tumor més freqüent en la població femenina tant en països desenvolupats com en aquells en vies de desenvolupament.

A Espanya es diagnostiquen uns 26.000 casos a l'any, el que representa gairebé el 30% de tots els tumors del sexe femení al nostre país. La majoria dels casos es diagnostiquen entre els 35 i els 80 anys, amb un màxim entre els 45 i els 65.

Tant el nombre de casos com les taxes d'incidència augmenten lentament a Espanya i al món, probablement a causa del envelliment de la població i a un diagnòstic cada vegada més precoç. L'augment de la incidència s'estima en un 1-2% anual i és constant des de 1960 a Estats Units.

S'estima que el risc de patir càncer de mama al llarg de la vida és de, aproximadament, 1 de cada 8 dones.